Stiri

Stiri

TURBOMECANICA la Farnborough 2018

index

     În perioada 16 - 22 Iulie 2018 a avut loc a 51-a ediţie a târgului Farnborough International Airshow, evenimentul expoziţional numărul 1 la nivel mondial în domeniul aeronautic, care a reunit în acest an 1.482 expozanţi din toate sectoarele de bază ale industriei aerospaţiale: aviaţia civilă, aviaţia militară, tehnologie, întreţinere şi reparaţii.

     În fiecare an, târgul îşi deschide porţile pentru peste 100.000 de persoane având un spaţiu expoziţional de 70.000 m2, reprezentând cea mai mare expoziţie din industria de aviaţie şi tehnologie aerospaţială organizată în anul 2018.

     Evenimentul oferă oportunităţi de afaceri & networking atât cu clienţii existenţi cât şi cu potenţialii clienţi noi, întâlniri cu furnizori calificaţi şi potenţiali parteneri de afaceri.

clip image001clip image003

     Industria aeronautică din România a fost reprezentată cu onoare şi mândrie de TURBOMECANICA SA care a participat la acest eveniment cu stand propriu de prezentare (Hall 4_41675), precum şi de alte companii de profil reunite sub pavilionul românesc.

clip image002clip image004

     Echipa care a reprezentat TURBOMECANICA în cadrul acestui eveniment internaţional a participat la o serie de întâlniri „Business to Business” atât cu partenerii de afaceri actuali ai companiei, cât şi cu reprezentanţii altor companii de renume din industria de profil, potenţiali clienţi/furnizori.

clip image005

     Astfel, pe parcusul celor 7 zile de expozitie, în standul TURBOMECANICA, şi respectiv, al partenerilor de afaceri, au avut loc întâlniri cu reprezentanţii companiilor: SAFRAN GROUP - FRANŢA, (Global Sourcing Manager), MTU AERO ENGINES AG – GERMANY (Procurement Strategy Manager), LEONARDO HELICOPTERS - ITALIA (Procurement & Supply Chain Manager) - negocieri aferente contractului ce urmează a fi semnat în toamna acestui an, MB AEROSPACE - POLONIA (Business Development Manager), Standard Aero Components Services- Military & Energy – Ohio, SUA, (Business Development & New Manufacturing Manager), LIEBHERR – AEROSPACE, GERMANY, MECACHROME - FRANCE (Global Commodity Buyer) şi alţii.

ddd1ddd

     De asemenea, TURBOMECANICA a găzduit în standul propriu întâlniri cu diverşi furnizori, printre care enumerăm: LEISTRITZ TURBINENTECHNIK GERMANY (Business Development & Director), VILLARES METALS – NETHERLANDS (Sales Manager), ALPHA CASTING, - CANADA (Vice president), SETFORGE – FRANCE (Sales Manager), WUYI TURBINE BLADE - CHINA (Business Manager Aviation Market), companii furnizoare de scule: AERONAUTICA –grupo INMAPA Spain şi BLADES & TOOLS, India şi multi alţii.

     Scopul vizat al acestor întâlniri a fost reafirmarea pe plan internaţional şi prezentarea capabilităţilor actuale ale companiei noastre, promovarea valorilor esenţiale ale companiei: „CALITATE. CAPABILITATE. FLEXIBILITATE”, consolidarea bazelor colaborărilor actuale la nivel internaţional, dar în mod special, identificarea şi iniţierea unor noi oportunităţi de afaceri în sfera prelucrărilor mecanice & proceselor speciale care să permită valorificarea optimă a capacităţilor de producţie disponibile în prezent şi resurselor actuale ale companiei.

     Participarea TURBOMECANICA la acest eveniment continuă într-un trend pozitiv eforturile de dezvoltare a afacerii şi de reconfirmare a imaginii companiei pe plan intern şi internaţional, eforturi concretizate şi prin politica de marketing care a inclus prezenţa companiei în acest an şi la evenimentele de renume: Black Sea Defense & Aerospace 2018 (BSDA) şi ILA Berlin Air Show-2018.

     Estimăm concretizarea în termen mediu – scurt a majorităţii acţiunilor agreate cu ocazia acestor întâlniri, atât prin primirea de cereri de ofertă pentru unele programe noi cât şi prin dezvoltarea programelor cu clienţii existenţi.

TURBOMECANICA at Farnborough 2018

index

The 51st edition of the Farnborough International Airshow Fair, the world's number one exhibition event in aeronautics which brought together 1,482 exhibitors from all the basic sectors of the aerospace industry: civil aviation, military aviation, technology, maintenance and repair took place between 16th and 22th of July 2018.

Every year, the fair opens its doors for more than 100,000 visitors with an exhibition space of 70,000 m2, representing the largest exhibition in aerospace and aerospace industry organized in 2018.

The event offers business and networking opportunities with existing customers as well as potential new customers, meetings with qualified suppliers and potential business partners.

clip image001clip image003

The Romanian Aeronautical Industry was proudly represented by TURBOMECANICA SA which participated with its own booth (Hall 4_41675) as well as by other companies reunited under the Romanian pavilion.

clip image002clip image004

The team that represented TURBOMECANICA at this international event attended a series of Business to Business meetings both with the current business partners and representatives of other industry aeronautical companies, potential customers / suppliers.

clip image005

Thus, during the 7-days exhibition, in TURBOMECANICA stand, as well as in our partners stands, several meetings took place with the representatives of: SAFRAN GROUP - FRANCE (Global Sourcing Manager), MTU AERO ENGINES AG - GERMANY (Procurement Strategy Manager, LEONARDO HELICOPTERS - ITALY (Procurement & Supply Chain Manager) – negotiations concerning the contract to be signed this year, MB AEROSPACE - POLAND (Business Development Manager), Standard Aero Components Services - Military & Energy – Ohio, SUA (Business Development & New Manufacturing Manager), LIEBHERR - AEROSPACE, GERMANY, MECACHROME - FRANCE (Global Commodity Buyer) and many others.

In addition, TURBOMECANICA hosted in each stand meetings with many suppliers, including: LEISTRITZ TURBINENTECHNIK GERMANY (Business Development & Director), VILLARES METALS - NETHERLANDS (Sales Manager), ALPHA CASTING, - CANADA (Vice President), SETFORGE - FRANCE (Sales Manager), WUYI TURBINE BLADE - CHINA (Business Manager Aviation Market), tooling companies: AERONAUTICS - GROUP INMAPA Spain and BLADES & TOOLS India and many others.

ddd1ddd

The aim of these meetings was to reconfirm our current capabilities, to promote the core values of our company: "QUALITY. CAPABILITY. FLEXIBILITY", to consolidate the bases of current collaborations at international level, but especially to identify new business opportunities in machining & special processes in order to optimize the utilization of available production capacities and the current resources of the company.

TURBOMECANICA's participation at this event continues, in a positive trend, the efforts to develop our business and to reassert the company's image on the domestic and international markets. This efforts have been materialized according the marketing policy that included our company's participation at other prestigiousevents: Black Sea Defense & Aerospace 2018 (BSDA) and ILA Berlin Air Show 2018.

We expect to conclude, within medium to short term, the majority of the actions agreed onduring these meetings, both by receiving request for quotation for new programs and by developingprograms with existing customers.